Projectsamenwerking

Projectondersteuning is wat ons betreft tweerichtingsverkeer. We zoeken wederzijdse belangstelling, uitwisseling en een gelijkwaardige relatie met de 'partners' van het ontwikkelingsproject. DSF reageert hierbij op 'hulp'vragen en zal niet zelf projecten gaan opzetten. Wij zien voor onszelf een consultancy-rol, waarin we advies geven ten behoeve van een project dat in principe zelfstandig goed functioneert. Na onze ondersteuning voor een specifiek onderdeel zal de samenwerkingspartner weer op eigen kracht verder gaan.

Wij zien solidariteit & samenwerking als voornaamste ingrediënten om de persoonlijke en maatschappelijke positie van mensen te verbeteren. Solidariteit begint met het zich bewust zijn van saamhorigheid. We leven samen in één wereld met een ongelijke verdeling van welvaart en armoede, kennis en onkunde. Solidair zijn betekent ook je ogen daarvoor (durven) openen en bereid zijn contact te leggen met andere kanten van de wereld. Vanuit contact kan een relatie, vertrouwen en samenwerking groeien. Het belang dat wij hechten aan solidariteit heeft de consequentie dat de focus niet ligt op financiële ondersteuning en fondsenwerving.

DSF zal alleen samenwerken met projecten die empowerment (mede) ten doel hebben of waarbij de mogelijkheid aanwezig is om deze component in te brengen. Het is niet de bedoeling om afhankelijkheid te creëren! Een duurzame verbetering van de positie van mensen kan alleen bereikt worden als deze mensen ook in staat zijn op eigen kracht verder te gaan als een project is 'afgelopen'. DSF wil mensen mogelijkheden bieden om te groeien en zich te ontwikkelen.

Wij zijn blij met de samenwerking met Stichting Plaats de Wereld die onze projecten en activiteiten mede ondersteunt.

Lees meer in ons Beleidsplan 2023-2027. Dit kunt u vinden op onze pagina met Publicaties.

Kinderen in een school op Chiloé